Pelagia Marianna Baczewska (1887-1970) Córka Józefa Mokarskiego i Petroneli zd. Szelewicz, urodzona 12.12.1887 r. w Pakości. Ukończyła 6-klasową szkołę podstawową. W wieku lat 15 rozpoczęła naukę zawodu krawcowa-bieliźniarka. W 1913r. wyszła za mąż za Franciszka Grodzickiego, który poległ na froncie w 1914r. W czasie I wojny światowej uczęszczała na kurs pilęgniarstwa i była zatrudniona w szpitalu wojskowym w Pakości. Wspólnie z Bolesławem Kamińskim z ramienia Tajnej Rady Ludowej prowadziła wśród miejscowych kobiet szkolenia dla sanitariuszek. Z chwilą wybuchu powstania wstąpiła w szeregi kompanii pakoskiej. Brała udział jako sanitariuszka w walkach o wyzwolenie Inowrocławia, Barcina i Łabiszyna. Od 20.01.1919r. opiekowała się rannymi w szpialu powstańczym  w Pakości dowodzonym przez dr Michała Znanieckiego. W 1922 roku wyszła ponownie za mąż za powstańca wlkp. Walentego Baczewskiego. Odznaczona za działalność niepodległościową Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarła 31.12.1970r.

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

   biogramy