Józef Bąkowski (1885-1964) Urodzony 24.02.1885 r. Syn Anastazego i Magdaleny Niedbalskiej. Ukończył 6 klas szkoły podstawowej w Pakości i 3 klasy gimnazjum w Inowrocławiu. Praktykę odbywał  w sklepie drogeryjnym. Pracę w zawodzie kupca wykonywał w tym samym sklepie. Do roku 1915 zajmował się wraz z ojcem handlem bydłem. Powołany do armii niemieckiej walczył na frontach I wojny światowej do jej zakończenia. Z chwilą wybuchu powstania wstąpił w szeregi kompanii pakoskiej. Brał udział w walkach o wyzwolenie Inowrocławia. Następnie pełnił służbę wartowniczą przy komendzie miasta pod dowództwem Leona Leszczyńskiego. W okresie międzywojennym kontynuował podjętą wcześniej działalność handlową. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Inowrocławiu. 

 biogramy