Teodor Białasik (1898-1959) Urodzony 12.09.1889 r. Z chwilą wybuchu powstania wstąpił w szeregi kompanii pakoskiej. Brał udział w walkach o wyzwolenie Inowrocławia. Wraz z grupą powstańców z pakoskiego oddziału uczestniczył w decydującym szturmie na jeden z głównych punktów oporu niemieckiego w Łabiszynie – restaurację Eberta. W składzie swojego plutonu uczestniczył w bitwach na froncie północnym m.in. pod Szubinem, Kcynią, Jaktorowem i Jeleniem. Po wybuchu II wojny światowej powierzono mu obowiązki komendanta obrony cywilnej w Pakości. W związku z tą działalnością poszukiwany w czasie okupacji przez gestapo ukrywał się poza terenem Pakości do chwili zakończenia wojny. W okresie powojennym mimo inwalidztwa (utrata nóg) prowadził restaurację na pakoskim rynku. Odznaczony za działalność niepodległościową Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

   biogramy