Powstanie Wielkopolskie w Pakości – bibliografia

1.           J. Łapiński, Zarys historii wojennej 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, W-  wa 1929.

2.           S. Konieczny, Zarys historii wojennej 67 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, W-wa 1929.

3.           J. Englicht, Zarys historii wojennej 70 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, W-wa 1929.

4.           J. Englicht, Zaranie 70-go Pułku Piechoty Wielkopolskiej, w: „Junak” 1930, nr 31.

5.           Jedniodniówka 70 Pułku Strzelców Wielkopolskich, Pleszew 1930.

6.           B. Polak, Generał Stanisław Taczak, Poznań 1988.

7.           E. Rogalski, Kompania Kłeckowska, Jarocin 1936.

8.           M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie, 1975.

9.           Z. Klemenczak, Działania Powstania Wielkopolskiego na lewym skrzydle frontu północnego,       w: „Rocznik Nadnotecki”, 1970, nr 3.

10.      Jednodniówka w 10 rocznicę istnienia 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Inowrocław 1929.

11.      M. Lewandowski , A. Załęski, Bój o Szubin dnia 11 stycznia 1919. t. I, II, Poznań 1936 – 1937.

12.      J. Brodziński, W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu, Inowrocław 1969.

13.      T. Jabłoński, Lista strat, W-wa 1936.

14.      A. Ciszak, Szubin – Bydgoszcz po raz trzeci, w: Na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1973.

15.      A. Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego, Września 1986.

16.      L. Gomolec, Na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1973.

17.      F. Zieliński, Z pierwszych dni powstania na Kujawach, w: Szkice i fragmenty z Powstania Wielkopolskiego, pod red. Z. Wieliczki, Pozanań 1933.

18.      M. Głowacki, Szwadron Nadgoplański, wspomnienia ułana, Strzelno 1984.

19.      Z. Kurek, zarys historii 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Inowrocław 1986.

20.      F. Nowicki, Zarys historii 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, W-wa 1929.

21.      W. Nowak, Na froncie północnym, w: Wspomnienia powstańców.

22.      J. Sławiński, Na Krajnie i Pałukach, w: Na froncie północnym.

23.      J.Basińska, Zabezpieczenie sanitarno – medyczne oddziałów powstańczych.

24.      C. Szpilczyński, Doktor Jedlina-Jacobson.

25.      Jedlina-Jacobson, Z ludem Wielkopolskim przeciw zaborcom, Toruń 1936.

26.      T. French, Fragmenty z frontu północnego, w: Szkice i fragmenty z Powstania Wielkopolskiego,   Poznań 1933.

27.      Z. Kittel, Ze wspomnień powstańca, Gniezno 1919.

28.      Księga pamiątkowa powstańców i wojaków, Bydgoszcz 1925.

29.      Kruszwica, zarys monograficzny, Toruń 1965.

30.      L. Gomolec, Krajna – Kujawy, Pałuki i Pomorze, w: „Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza” 1967-68, t.4, s. 63-89.

31.      J. Tomaszewski, Walka o Noteć, Poznań 1930.

     32.    A. Poszwiński, Duchowe i moralne podstawy oswobodzenia Kujaw Zachodnich, Inowrocław 1936.

      33.     J. Wultański, 67 pułk piechoty, W-wa 1992.

      34.    H. Łada, Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

      35.     J. Marosz, Kcynia w powstaniu wielkopolskim 1819/1919. Relacje powstańców, Kcynia 2004.

       36.     Powstanie wielkopolskie na Pałukach i Krajnie, Szubin 2006.

 

   powrót do strony głównej