Teresa Bydałek (1900-1978) Córka Piotra i Marianny Podorackiej, urodzona 23.09.1900 r. w Pakości. Ukończyła 7-klasową szkołę podstawową. W wieku lat 18 wstąpiła w szerego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Ukończyła kurs pielęgniarski Czerwonego Krzyża. Z chwilą wybuchu powstania wstąpiła w szeregi kompanii pakoskiej. Jako sanitariuszka brała udział  w walkach o wyzwolenie Inowrocławia i Barcina. Następnie opiekowała się rannymi w szpialu powstańczym  w Pakości dowodzonym przez dr Michała Znanieckiego. Odkomenderowana do szpitala w koszarach wojskowych w Inowrocławiu. W 1921 roku zawarła związek małżeński. W 1939 r. wraz z rodziną wywieziona do Generalnego Gubernatorstwa. Po zakończeniu wojny wraca do Pakości. Odznaczona za działalność niepodległościową Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1958), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), odznaką pamiątkową 67 pułku piechoty. Zmarła 03.1978r.

   biogramy