Kalendarium udziału kompanii pakoskiej w powstaniu wielkopolskim

 

13 XI 1918 – powołanie do życia rady robotniczo - żołnierskiej

23 XI 1918– rozbrajanie oddziałów niemieckich

5 I 1919 - wymarsz pakoskiego oddziału na odsiecz do Inowrocławia

5 – 8 I1919 – udział w walkach o Inowrocław

9 I1919 – przysięga na rynku w Pako¶ci, wymarsz do Barcina i zajęcie miasta

10 I 1919– zajęcie Kani

11 I 1919– atak na Łabiszyn, ¶mierć F. Malaka, zajęcie Pszczółczyna

12 I 1919– zajęcie Antoniewa i Dębinka

14 I 1919– potyczka z Grenschutzem pod Lisewem

29 I 1919– powrót kompanii pakoskiej do walki na froncie w rejonie Szubina

30 I 1919– wyjazd na front do Kcyni

2 II 1919– wzięcie udziału w starciu pod Słonawami Wlk., Małymi i Elizewem

3 II 1919– atak Niemców na Elizewo, ¶mierć A. KoĽmińskiego, S. Fr±szczaka, M. Gizy, S. Kijewskiego, S. Płaszczykowskiego, W. Kamińskiego

14 II 1919– wysłanie do Ludwikowa plutonu pod dowództwem St. Schumachera

18 II 1919– walki o Ludwikowo

19 – 21 II 1919– przybycie odsieczy kompanii pakoskiej do Gromadna

21 II 1919– przydzielenie oddziału pakoskiego do walki na V odcinku frontu pod Gołańcz±, obsadzenie rejonu Nowego Dworu, Jaktorowa i Jelenia

10 III 1919– zluzowanie kompanii pakoskiej przez oddział z Wyrzyska

29 IV 1919– walki pod Jaktorowem i Lip±, ¶mierć F. Ziółkowskiego, F. Wesołowskiego

4 V 1919– bitwa o Jeleń, ¶mierć J. Popławskiego, J. Nowaka

8 V 1919– wycofanie kompanii pakoskiej do Poznania i wcielenie jej do 2 kompanii I batalionu 9  pułku strzelców wielkopolskich.

2.II 1920 – wysłanie kompanii na wojnę z bolszewikami

 

powrót do strony głównej