Łuczak Józef – (1898-1975) uczestniczył w powstaniu wielkopolskim w szeregach kompanii pakoskiej. W okresie poprzedzającym powstanie był członkiem Rady Robotniczo – Żołnierskiej w Pakości. Działał również w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W okresie walk na froncie północnym był odpowiedzialny za utrzymanie łączności oraz dowóz aprowizacji na pole walki (Inowrocław, Łabiszyn, Szubin, Kcynia). Po odzyskaniu niepodległości działał na niwie społecznej. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

biogramy