Popielski Franciszek – dowódca plutonu kompanii pakoskiej, brał udział w walkach na froncie północnym powstania wielkopolskiego, m.in. w bitwie o Łabiszyn. Podczas ataku na miasto 11 stycznia 1919 r. dowodził siłami uderzenia na kierunku południowo - zachodnim (Kania – Lubostroń). Jego pluton uzbrojony w karabin maszynowy posuwał się wzdłuż ul. Poznańskiej i ogniem paraliżował załogę niemieckich karabinów maszynowych znajdujących się na terenie śluzy. Tuż po zdobyciu Łabiszyna zostało mu powierzone zadanie zabezpieczenia odcinka Noteci w rejonie Pszczółczyna. Pododdział Popielskiego zajął pozycję tego samego dnia zakładając kwaterę w budynku tamtejszej szkoły. Ubezpieczenie plutonu stanowiły posterunki wysunięte w kierunku Noteci. Wkrótce Niemcy ostrzelali wieś ogniem artyleryjskim i uszkodzili budynek szkoły. Żołnierze Popielskiego musieli zająć pozycje obronne w otwartym polu. Następnego dnia po przybyciu do Pszczółczyna, oddział Franciszka Popielskiego został wycofany do Łabiszyna, aby w składzie całej kompanii wyruszyć do Antoniewa.29.04.1919 r. podczas dowodzenia lewym skrzydłem kompanii pakoskiej w czasie walk o Lipę, w rejonie Gołańczy został ciężko ranny. Podczas stacjonowania w Jarocinie poznał wdowę Marię Cieloszyk z d. Michalak, która pracowała jako bufetowa w kantynie żołnierskiej. W 1921 r.  chor. Franciszek Popielski zawarł z nią związek małżeński . W związku ze służbą wojskową w 67. Pułku Piechoty  rodzina przeniosła się do Brodnicy.

informacje na odstawie biogramu autorstwa wnuka Gabriela Cieloszyka ze strony  http://psbprzedborz.pl/2013/11/cieloszyk-leon/

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

 

biogramy