Popielski Ignacy – ur. 26.06.1986r., żołnierz kompanii pakoskiej, w której składzie przebył cały szlak bojowy powstania wielkopolskiego na froncie północnym. Brał udział w walkach na linii Noteci w rejonie Łabiszyna z zadaniem obrony mostów nad rzeką i kanałem na szosie Bydgoszcz - Łabiszyn. Jeden ciężki karabin maszynowy pod dowództwem Jana Wodzińskiego oraz drugi lekki, Ignacego Popielskiego umieszczono na strychu budynku przy moście nad kanałem Noteckim z zadaniem ostrzału szosy prowadzącej do Bydgoszczy. W nocy obsady karabinów maszynowych zajmowały pozycje obronne po obu stronach mostu. Dowódca odcinka frontu dla zabezpieczenia się przed niespodziewanym atakiem sił niemieckich podjął decyzję uszkodzenia bronionych przez powstańców mostów nad kanałem Noteckim w Antoniewie i Dąbiu, niedaleko wsi Pszczółczyn. Od 16 stycznia pozycja Popielskiego była nieustannie nękana atakami grenschutzu. Niemcy sprowadzili na ten odcinek baterię artylerii, która często ostrzeliwała pozycje powstańcze pod Antoniewem. 22 stycznia 1919 roku przybył w ramach wsparcia z jednym działem porucznik Zygmunt Zagrodzki, zajmując pozycję w Dąbiu. Wkrótce pakoski oddział został  zluzowany przez kompanię wrzesińską i wycofany do Łabiszyna. Na linii frontu pozostały dwa ciężkie karabiny maszynowe wraz z obsługą, które nadal broniły mostu pod Antoniewem.

Ignacy Popielski brał również udział w krwawych walkach w rejonie Kcyni. 3 lutego 1919 r. uczestniczył jako obsługa lekkiego karabinu maszynowego w bojach pod Elizewem i Słonawami. Sytuacja strony polskiej pogorszyła się tutaj z chwilą, kiedy artyleria niemiecka uszkodziła ciężki karabin maszynowy. Z akcji bojowej trzeba było również wycofać lekki karabin maszynowy Popielskiego. Ponieważ wzywana pomoc nie nadchodziła, d-ca kompanii pakoskiej por. Jan Czerniak podjął decyzję o wycofaniu się o godzinie 9-tej rano ze Słonaw Wielkich w kierunku linii Suchoręcz - Pińsko, unikając w ten sposób okrążenia przez siły niemieckie. Dalszych informacji brak.

 

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

biogramy