Sment Roman (1898-1988), uczestnik powstania wielkopolskiego, pisarz kompanii pakoskiej, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, działacz harcerski i niepodległościowy. Syn Szczepana i Stanisławy Koniecznej, urodził się 9 sierpnia 1898r. w Pakości. W latach 1904-1912 uczęszczał do szkoły powszechnej w Pakości. W roku 1908 uczestniczył w strajku skzolnym. Został aresztowany wraz z bratem Ignacym za kolportowanie gazety polskiej "Dziennik Bydgoski", redagowanej przez Jana Teskę. Pod koniec 1912 roku wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej, w którym pełnił funkcje sekretarza i przewodniczącego. W latach 1912-1915 uczęszczał do szkoły dokształcającej i terminował w firmie "Bazar", w której później rozpoczął pracę jako pomocnik kupiecki. W sierpniu 1916r. powołany został do wojska pruskiego i skierowany do 2 pułku grenadierów w Szczecinie. Do połowy grudnia 1918 walczył na froncie wschodnim. Po ucieczce z transportu wojskowego wrócił do Pakości, gdzie rozpoczął działalność w radzie robotniczo-żołnierskiej. W składzie kompanii pakoskiej uczestniczył w walkach o Inowrocław i bojach na froncie północnym o Łabiszyn, Nakło i Kcynię. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako żołnierz 2 kompanii 1 baonu 9 pułku strzelców wielkopolskich (później 67 pułku piechoty) na froncie litewsko-białoruskim. W 1922r. został zwolniony do rezerwy w stopniu sierżanta. Pracował jako kupiec w Bydgoszczy i Poznaniu, gdzie uczęszczał do szkoły handlowej oraz uniwersytetu ludowego. W 1925r. powrócił do Pakości, gdzie otworzył sklep z konfekcją i obuwiem. Był prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, członkiem Ligi Obrony Kraju, Bractwa Kurkowego oraz sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej. W okresie międzywojennym opracował kronikę walk kompanii pakoskiej. Był inicjatorem budowy  pomnika poległych w powstaniu mieszkańców Pakości na lokalnym cmentarzu. Podczas okupacji hitlerowskiej,  wysiedlony wraz z rodziną w okolice Garwolina, ukrywał kronikę oddziału. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Pakości i pracy w sklepie. W 1953r. objął posadę kierownika referatu finansowego w pakoskim ratuszu. Zmarł w kwietniu 1988r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Pakości. Odznaczony był: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem "Zwycięstwa i Wolności". Był żonaty z Pelagią Runge, pielęgniarką z powstańczego szpitala.

 

informacje córki Zofii Fałszewicz,

życiorys Romana Smenta przez niego spisany, maszynopis.

biogramy