Stroiński Ludwik Franciszek (1865-1937), urodził się 22.08.1865r. w Lisewie Kościelnym koło Inowrocławia. Syn Karola i Józefy z domu Duszyńskiej. Po ukończeniu szkoły zawodowej w 1892 roku zamieszkał w Pakości. Jednocześnie z prowadzeniem zakładu rzemieślniczego aktywnie uczestniczył w życiu gospodarczym i kulturalnym miasta. Był członkiem rady miejskiej, ławnikiem magistratu oraz współzałożycielem Banku Ludowego, przed budynkiem którego 8 stycznia 1919 r. składali przysięgę żołnierze kompanii pakoskiej. Z jego inicjatywy doszło do założenia spółdzielni „Rolnik” i pakoskiego „Bazaru”. Ludwik Stroiński działał w Towarzystwie Przemysłowców i Kupców, Kole Przyjaciół Harcerzy oraz założonym przez pakoskiego proboszcza ks. Józefa Kurzawskiego Towarzystwie Robotników Katolickich. Był członkiem honorowym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Został wybrany cechmistrzem cechu murarsko-ciesielskiego w Inowrocławiu, a później został jego członkiem honorowym. Wraz z reprezentującymi Pakość ks. Kurzawskim i Piotrem Szumacherem był członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Mogilnie. W miarę jak zbliżała się nieuchronna klęska Niemiec w I wojnie światowej wraz z innymi, aktywnymi politycznie obywatelami Pakości, organizował zalążki przyszłej władzy polskiej. Jednym z takich organów była Rada Ludowa, której przewodniczącym wybrano Ludwika Stroińskiego. Zmarł 7.03.1937r. w Pakości.

 

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

 

biogramy