Światowski Franciszek (1896 – 1975), kupiec, przewodniczący rady miejskiej, prezes Towarzystwa Powstańców i Wojaków, sekretarz koła Związku Inwalidów Wojennych w Pakości. Syn Antoniego Światowskiego i Franciszki Jankowskiej, urodził się 31.08.1896 roku w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Był wnukiem Tomasza Światowskiego, uczestnika powstania styczniowego, organizatora zrywu 1863 roku w Płocku i okolicach. Uczestniczył w strajku szkolnym 1905 roku. W okresie I wojny światowej wcielony do armii pruskiej. Po powrocie z frontu w listopadzie 1918 r. wziął czynny udział w przejmowaniu władzy z rąk niemieckich w Pakości. Uczestniczył w  walkach o Inowrocław i Łabiszyn w składzie kompanii pakoskiej. W dalszej fazie powstania  pod Szubinem, Nakłem i Gołańczą brał udział jako żołnierz patrolu konnego utworzonego przy pakoskim pododdziale. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wcielony do 2 kompanii 1 baonu 9 pułku strzelców wielkopolskich.

 

Wspomnienia Franciszka Światowskiego, m-pis;

H. Łada – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

 

biogramy