Szumacher Stanisław (1892-?), murarz, prezes Towarzystwa Powstańców i Wojaków, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, działacz Towarzystwa Kołowników Nadnoteckich „Bywaj”. W chwili wybuchu powstania wielkopolskiego został mianowany dowódcą plutonu kompanii pakoskiej. Brał udział w wyzwoleniu Inowrocławia oraz walkach na froncie północnym. Szczególnym bohaterstwem wykazał się w czasie bitwy pod Studzienkami w rejonie Kcyni, kiedy  wraz z plutonem próbował zatrzymać i unieszkodliwić niemiecki pociąg pancerny. 14.02.1919r. pluton Stanisława Schumachera otrzymał wraz z kompanią wyrzyską zadanie obrony odcinka frontu w rejonie Ludwikowa. Pełniąc rolę awangardy kompanii pakoskiej pododdział narażony był na liczne ataki ze strony próbującego sforsować linię obrony Noteci grenschutzu. Po przeniesieniu kompanii pakoskiej na V odcinek frontu pluton Schumachera stacjonował we wsi Nowy Dwór.  Mimo podpisanego rozejmu Niemcy atakowali tutaj zaciekle pozycje powstańców do początków maja, kiedy to kompania pakoska została wycofana do Poznania i wcielona do 1 batalionu 9 pułku strzelców wielkopolskich.

 

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

Łada H. – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pakości, Pakość 1985.

biogramy