Wincenty Skonieczny (1898-1976), urodził się  5.12.1898 r. w Pakości. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W składzie kompanii pakoskiej brał udział we wszystkich etapach walk powstańczych. W styczniu 1919 roku ruszył wraz z oddziałem na odsiecz Inowrocławia. Po włączeniu kompanii pakoskiej w skład jednostek frontu północnego dowodzonego przez ppłk Kazimierza Grudzielskiego uczestniczył w walkach o wyzwolenie Łabiszyna. 30 stycznia pododdział W. Skoniecznego został skierowany na IV odcinek frontu północnego w rejon Kcyni, a 21 lutego w okolice Gołańczy (V odcinek frontu). Powstańcy, którzy mieli tutaj za zadanie obronę linii Noteci, narażeni byli na nieustanne ataki ze strony niemieckiej. Szczególnie krwawe starcia miały miejsce pod Jaktorowem, Nowym Dworem i Lipą. W niepodległej Polsce W. Skonieczny działał aktywnie na rzecz lokalnego środowiska. Był m.in. od 1923 roku członkiem pakoskiego oddziału Towarzystwa Powstańców i Wojaków. W okresie okupacji hitlerowskiej należał do podziemnej Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski, w której stanowisko naczelnika piastował jego brat Feliks. Po wyzwoleniu Pakości, 22 stycznia 1945 roku, W. Skonieczny wraz z grupą przyjaciół pracował w komendanturze miasta Pakości. Był pracownikiem zakładów wapienniczych w Piechcinie, a od 1945 roku zakładów przemysłu lniarskiego w Pakości. W latach 1945-1976 był członkiem rady miasta. Zawarł związek małżeński 1924 roku. Miał sześcioro dzieci  i dziewięcioro wnucząt.

 

relacja córki Klary Gaczkowskiej

Sment R. – Opis dziejów kompanii pakoskiej w Powstaniu Wielkopolskim, Pakość 1970, (maszynopis).

Łada H. – Udział społeczeństwa pakoskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, Pakość 1978.

biogramy