Znaniecki Michał herbu Krzywda (1885-1933), lekarz kompanii pakoskiej. Urodził się w Przecznie koło Torunia 24.11.1855r. Syn Walerego h. Krzywda Znaniecki i Anieli Iwaszkiewicz. Po mieczu pochodził z rodziny ziemiańskiej z Prus herbu Lubicz (herb krzywda był mutacją herbu Lubicz dokonaną w XVI w.). Miał pięcioro braci: Stanisława, Jana, Józefa, Hygina, Zygmunta oraz siostrę Helenę. Gimnazjum ukończył w Chełmnie, studiował medycynę w Gryfii. Po uzyskaniu dyplomu lekarza zamieszkał w Pakości. Już na studiach w Niemczech brał czynny udział w życiu społeczno-politycznym tamtejszej Polonii. W 1915 r. został mianowany radcą zdrowia na powiat mogileński. W latach 1915-1920 był radnym miejskim. Podczas powstania wielkopolskiego prowadził szpital miejski. Był pierwszym burmistrzem Pakości w odrodzonej Polsce (1919-1920). W uznaniu zasług oraz w podzięce za bezinteresowną opiekę nad rodzinami powstańców Rada Miasta Pakości przyznała mu tytuł honorowego obywatela miasta. Zmarł 28 grudnia 1933r. Spoczywa na pakoskim cmentarzu. 24.10.1893r. w Lusowie poślubił Zofię h. Bylinę Węsierską (ur. 3.05.1870 w Żernikach, zm. 25.02.1937r. w Pakości), krewną arcybiskupa Floriana Stablewskiego. Miał troje dzieci: Irenę – ur. 1895 zm. 01.04.1909 w Pakości; Edwarda – ur. 10.07.1898 w Pakości, zginął 22.09.1939 pod Łomiankami k. Warszawy w czasie, gdy jako oficer rezerwy 4 p.a.l. przedzierał się przez Puszczę Kampinoską na odsiecz stolicy (jego zwłoki ekshumowano w 1952 r. i przeniesiono na pakoski cmentarz); Helenę – ur. 1900, zm. 1937 w Tczewie.

Informacje bratanka Mirka Paliszewskiego

Biogram opracowany przez Zbigniewa Wojciechowskiego

biogramy